Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πηγές

Οι "Πηγές" αποτελούν μια προσπάθεια ενδεικτικής καταγραφής του υλικού σχετικού με τους τομείς έρευνας του ΚΕΜΜΙΣ. Αποσκοπεί στην διευκόλυνση όσων επιθυμούν να εμπλουτίσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για την περιοχή της Μεσογείου, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και του Ισλαμικού κόσμου. Οι "Πηγές" χωρίζονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει δεσμούς ιστοσελίδων οι οποίες έχουν διαφορετική μορφή (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, ερευνητικά κέντρα) και εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις. Η δεύτερη περιλαμβάνει άρθρα και αναλύσεις ταξινομημένα σε θεματικές ενότητες τα οποία, κατά την άποψη της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου, συμπυκνώνουν την ουσία του υπό μελέτη θέματος ενώ παράλληλα αντανακλούν τις διαφορετικές απόψεις για αυτό. Τέλος, δεδομένου ότι πλέον τα πολυμέσα και ειδικά η "εικόνα" έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και της έρευνας, προσθέσαμε μια ειδική κατηγορία που περιλαμβάνει τανίες και ντοκυμαντέρ που προσφέρουν μια διαφορετική ματιά στα ζητήματα της περιοχής.

Όπου αυτό ήταν δυνατόν προτιμήθηκαν πηγές με ελεύθερη πρόσβαση.

Οι πηγές θα ανανεώνονται τακτικά προκειμένου να προστίθεται νέο υλικό και να παραμένουν ενημερωμένοι οι υπάρχοντες δεσμοί.