Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 16 Μαϊος 2017 11:23

Ομιλία τoυ κ. Ali Fayyad με θέμα "Γεωπολιτικές εξελίξεις και Θρησκεία στην Μέση Ανατολή"

ali fayyad

Η ηχητική αναπαραγωγή της ομιλίας του κ. Ali Fayyad με θέμα "Γεωπολιτικές εξελίξεις και Θρησκεία στην Μέση Ανατολή" (Αθήνα, 5 Απριλίου 2017)(αραβικά-ελληνικά)

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας. (ελληνικά)