Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016 22:11

Επισκόπηση 2010

Έπισκόπηση των σημαντικότερων εξελίξεων στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια του 2010.