Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016 21:50

Συνέντευξη του Dr. Nabeel Shaath

nabeel_shaath

Η ηχητική αναπαραγωγή της συνέντευξης του Dr. Nabeel Shaath* στο ΚΕΜΜΙΣ (Ραμάλα, 19 Οκτωβρίου 2011)
(διάρκεια 22 λεπτά)

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης.

* Ο Dr. Nabeel Shaath είναι βασικός διαπραγματευτής της «Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» (ΟΑΠ), μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Φατάχ και Επίτροπος Διεθνών Σχέσεων της Φατάχ. Έχει εμπλακεί στα παλαιστινιακά ζητήματα από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως μέλος της ΟΑΠ. Έχει διατελέσει αναπληρωτής πρωθυπουργός (2005-2006). Από το 1994 έως το 2006 έχει επίσης διατελέσει Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Σχεδιασμού και Διεθνούς Συνεργασίας και Υπουργός Πληροφοριών. Επιπλέον, έχει σημαντική ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Μεταξύ άλλων, υπήρξε λέκτορας στο University of Pennsylvania (1961-1965), αναπληρωτής καθηγητής, πρόεδρος του Business School και μέλος της Συγκλήτου του American University of Beirut (1969-1976). Κατά το ίδιο διάστημα υπήρξε αναπληρωτής καθηγητής στο National Institute of Management Development και επισκέπτης καθηγητής στο University of Alexandria και το American University of Cairo και από το 2005 είναι πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Al-Azhar University στη Γάζα.